16. 06. 2024, 10:26

PC sítě

Počítačové sítě jsou základním prvkem stále rostoucí komunikace a zpracování 
dat  ve firmách a institucích takřka všech velikostí. Propojení počítačů vyžaduje
stále vyšší parametry, naprostou spolehlivost, vysokou datovou propustnost.
Připojit je  nutné počítače ve vzdálených místech provozu, jiných budovách a 
dokonce úplně  jiných provozovnách v rámci celé republiky.
Příklad zjednodušeného schéma PC sítě :                                                                                                                                     zdroj - fy. PLANET


Počítačové sítě dnes už zdaleka neznamenají pouze propojení počítačů a sdílení dat. Kompletní firemní komunikace
včetně telefonních ústředen, podpora komunikace systémů EZS a EPS to jsou současné možnosti v této oblasti.                                                                                                                                          zdroj - fy. PLANET